صاحبدوشنبه ۳ آبان ۱۴۰۰

صفحه پیدا نشد - نوحه 90

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

يافت نشد